شرکت ارگ شادی آسیا احداث کننده و سرمایه گذار پروژه های تفریحی و توریستی در کشور و خارج از کشور

خدمات ارگ شادی آسیا

طراحی و ساخت تجهیزات شهربازی

طراحی ساخت تجهیزات مدرن و استادارد

مطابق با جدیدترین استانداردهای روز دنیا

طراحی و ساخت انواع شهربازی

طراحی و اجرای پروژه های شهربازی روباز و سرپوشیده

ساخت شهر بازی، فضای سبز، پارک و مجتمع های تفریحی روباز

طراحی و جانمایی دیزاین شهربازی

طراحی، دیزاین و جانمایی شهربازی

برابر متدها،استاندارد ها و ابزار روز دنیا

نمونه پروژه های انجام شده